Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้ป่วยติดเตียง !

อาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้ป่วยติดเตียง ! อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง จนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่บนเตียง ซึ่งในบางรายอาจจะไม่รู้สึกตัวเลย ในขณะที่บางคนอาจจะขยับตัวได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่ อาจจะมีสาเหตุมากมายที่ทำให้ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุต้องนอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลา เช่น การเจ็บป่วยจากการเป็นโรค ประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ เป็นต้น

Categories
News

การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี การกิน อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดี อาหารเป็นสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้พลังงานแก่ร่างกายและช่วยควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ ซึ่งอาหารเป็นปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเพราะร่างกายต้องการอาหารในปริมาณและสารอาหารที่แตกต่างกันไป อาหารที่สำคัญต่อร่างกายของคนเราอย่างเช่น

Categories
News

ผู้ป่วยที่มีอาการไอ สามารถให้อาหารทางสายยางได้หรือไม่

ผู้ป่วยที่มีอาการไอ สามารถให้อาหารทางสายยางได้หรือไม่ การเฝ้าระวังภาวะอันตรายแก่ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากอันดับต้นๆของผู้ดูแลหรือพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก