Categories
News

ผู้ป่วยที่มีอาการไอ สามารถให้อาหารทางสายยางได้หรือไม่

ผู้ป่วยที่มีอาการไอ สามารถให้อาหารทางสายยางได้หรือไม่ การเฝ้าระวังภาวะอันตรายแก่ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากอันดับต้นๆของผู้ดูแลหรือพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

Categories
News

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!